Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

 

Zestawienie wartości środków trwałych oraz wyposażenia na dzień 31.12.2016

 

011 - środki trwałe – 3 080 405,49

013 - pozostałe środki trwałe – 413 505,81

020 - wartości niematerialne i prawne – 22 966,30