Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 

z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 105.

 

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie,

na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku lub pocztą elektroniczną,

na adres: zsp1@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.