Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Funkcję Inspektora Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku pełni pan Jakub Salamon – kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: zsp1@miastorybnik.pl

Załatwianie spraw w roku szkolnym 2021/2022


SEKRETARIAT SZKOŁY:

Sekretarz : Hanna Dembowska
poniedziałek – piątek  w godzinach 7:00-15:00

 

Intendent : Barbara Witek
 poniedziałek – piątek  w godzinach 7:00-15:00

 


 

DYREKTOR PRZYJMUJE  STRONY  : po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 32 42 46 799    lub w sekretariacie szkoły

PEDAGOG  PRZYJMUJE  STRONY  : po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 32 42 46 799    lub w sekretariacie szkoły

 


ORGANIZACJA PRZERW LEKCYJNYCH
1. 8:45-8:50
2. 9:35-9:40
3. 10:25 -10:35
4. 11:20-11:35 OBIADOWA I
5. 12:20-12:35 OBIADOWA II
6. 13:20-13:35 OBIADOWA III
7. 14:20-14:25

 


 

BIBLIOTEKA
Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek : 8:00-11:35 i 12:35-14:00
Środa: 8:30-10:35 i 11:20-15:15
Czwartek  : 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:00


HARMONOGRAM KONFERENCJI i SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ oraz SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022
1. 24.08.2021 – Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny
2. 13.09.2021 – Konferencja dot. spraw organizacyjnych placówki. Zebranie rady rodziców. Wywiadówka.
3. 15.11.2021 – Analiza niepowodzeń szkolnych. Ocena nauczyciela a nadzór pedagogiczny. Wywiadówka.
4. 20.01.2022 – Konferencja. Wywiadówka.
5. 24.01.2022 – Konferencja podsumowująca pracę w I semestrze
6. 25.04.2022 – Analiza wyników nauczania. Wywiadówka.
7. 21.06.2022 – Konferencja klasyfikacyjna
8. 24.06.2022 – Konferencja podsumowująca pracę w II semestrze

Wychowawca klasy ma możliwość zwoływania zebrań dla rodziców w dodatkowymi terminie w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi oraz organizacyjnymi.
Początek nowego półrocza 24.01.2022r.