Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki


Data dodania: 2022-05-05 20:38:33


Sprawozdanie finansowe za 2021 rok: 

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,f960b5a544574b31c7c91c665c5f90b1,286


Data dodania: 2021-05-07 16:54:00


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – link do sprawozdania:
 https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,6b25299b62c10e161a7cf99ebc6eca75,209


Data dodania: 2020-05-04 14:16:11


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-fna dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Zestawienie wartości środków trwałych oraz wyposażenia na dzień 31.12.2016

 

011 - środki trwałe – 3 080 405,49

013 - pozostałe środki trwałe – 413 505,81

020 - wartości niematerialne i prawne – 22 966,30