Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki


Data dodania: 2020-05-04 14:16:11Data dodania: 2020-05-04 14:13:30


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-fna dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Zestawienie wartości środków trwałych oraz wyposażenia na dzień 31.12.2016

 

011 - środki trwałe – 3 080 405,49

013 - pozostałe środki trwałe – 413 505,81

020 - wartości niematerialne i prawne – 22 966,30